دروس سازه اي كه در رشته مهندسي عمران در دانشگاه هاي ايران تدريس مي شود ، معمولا به طور كلي به صورت تئوريك تدريس مي گردد و دانشجويان كمتر اين دروس را به صورت عملي تجربه مي كنند ، بنابراين شايد فهم اين دروس به صورت عميق در حين دوران تحصيل ممكن نباشد .

ساخت سازه هايی توسط فولاد و يا بتن صرفا براي آموزش هم مقدور نمی باشد ، چرا كه هزينه تمام شده اين كار بسيار بالا است . بنابراين در سرتاسر دانشگاههای معتبر دنيا ، سعی شده است ، تا بااستفاده از مصالح ارزان قيمت ( به جای بتن وفولاد ) و مدل كردن سازه های واقعی توسط اين مصالح ، آموزش دروس سازه ای به صورت عملی ممكن شود . ماكارونی يكی از اين مصالح جايگزين می باشد . اين عنصر سازه ای جديد به دليل برخی از خصوصيات ويژه مثل ( سبكی ، دسترسی ساده و ارزان بودن ) بيشتر از ديگر مصالح مشابه مورد توجه قرار گرفته است .

سالانه در آمريكا مسابقات بزرگی در اين زمينه بين دانشجويان برگزار می گردد و سازه های ساخته شده توسط ماكارونی به دليل طراحی بهينه، به ركورد های غير قابل باوری دست پيدا می كنند .

 

ادامه مطلب

تعداد صفحات : 4

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد